Brugada en medicatie

Medicatie

Er zijn geen bewezen medicamenteuze behandelingen ter voorkoming van plotselinge hartdood bij het Brugada syndroom. In een onderzoek onder 63 patiënten werd bij 35 een ICD geïmplanteerd, medicamenteuze therapie met beta-blokkers en of cordarone werd toegepast bij 15 patiënten en 13 werden niet behandeld. Tijdens een 34 maanden follow-up was de incidentie van aritmieën bij alle drie de groepen gelijk, maar er waren geen doden bij de ICD groep in tegenstelling tot de 26 en 31% mortaliteit bij de andere twee groepen. Alle doden waren het gevolg van plotselinge hartdood. De conclusie was dat cordarone en beta-blokkers de patiënten geen bescherming bieden bij het Brugada syndroom tegen plotselinge hartdood.

Brief en website met alle geneesmiddelen

Informatie over het Brugada syndroom en medicatie kun je vinden op www.brugadadrugs.org

Wij raden patiënten aan om de volgende brief met alle geneesmiddelen op deze website te geven aan al hun beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (inclusief hun huisarts, tandarts en apotheker). Hoewel de meest geschikte behandeling van het Brugada-syndroom ter discussie staat, wordt algemeen aangenomen dat het vermijden van mogelijk pro-aritmische geneesmiddelen en de behandeling van koorts (wat een bekende trigger is van hartaandoeningen bij het Brugada-syndroom) een belangrijk onderdeel zijn van de (profylactische) behandeling. Sommige patiënten kunnen echter (alleen) op de juiste manier worden behandeld met een implanteerbare cardioverter-defibrillator. Sommige medicijnen kunnen een anti-aritmisch effect hebben en kunnen gunstig worden gebruikt in de acute of chronische setting (zie mogelijke anti-aritmica).

Houd er rekening mee dat, aangezien elke patiënt uniek is, niet al deze medicijnen schadelijk zijn voor elke patiënt met het Brugada-syndroom, en dat sommige medicijnen om andere redenen nuttig kunnen zijn. We raden aan om voorzichtig en nauwlettend in de gaten te houden wanneer een van deze geneesmiddelen wordt toegediend. En in goed overleggen met de behandelend cardioloog Voor gedetailleerde informatie over de medicijnen verwijzen we naar de pagina’s Vermijden en Bij voorkeur vermijden.
Kinidine is wel een bruikbaar medicijn bij het Brugada syndroom, bv in geval van ritmestoornissen.

De laatste update van deze patiëntenbrief is in januari 2015, sindsdien zijn er geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de te vermijden en liefst te vermijden lijsten. Houd er rekening mee dat we de medische literatuur voortdurend evalueren op nieuwe en kritische gegevens over de veiligheid van geneesmiddelen bij het Brugada-syndroom. Op de voorpagina kun je zien wanneer we de website voor het laatst hebben bijgewerkt.